TŁUMACZENIA USTNE


Zapraszam do skorzystania z oferowanych przeze mnie usług podczas konferencji, spotkań biznesowych, rozmów kwalifikacyjnych, warsztatów, kursów szkoleniowych (w tym szkoleń BHP), wydarzeń kulturalnych, wywiadów, spotkań dyplomatycznych, konsultacji medycznych, spotkań nieformalnych itp.


Formy tłumaczeń ustnych:

Tłumaczenie konsekutywne: Zazwyczaj w trakcie tłumaczenia tłumacz stoi lub siedzi obok mówców lub uczestników spotkania i przekłada wypowiedzi na dany język docelowy, gdy osoba mówiąca skończy swoje przemówienie lub zrobi przerwę w swojej wypowiedzi. Tłumaczone wypowiedzi mogą być różnej długości, dlatego tłumacz musi czasem posługiwać się specjalnym systemem notatek. Z tłumaczenia konsekutywnego korzysta się najczęściej podczas spotkań z niewielką publicznością oraz oficjalnych przemówień.

Tłumaczenie symultaniczne: Tłumacz pracuje w dźwiękoszczelnej kabinie umieszczonej w sali, w której odbywa się spotkanie/ konferencja. Mówca przemawia do mikrofonu, tłumacz odbiera jego wypowiedzi za pomocą słuchawek oraz jednocześnie przekłada je do mikrofonu na dany język docelowy. Uczestnicy spotkania słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach. Z tłumaczenia symultanicznego korzysta się najczęściej podczas konferencji i dużych spotkań. Tłumacze symultaniczni pracują w dwuosobowych zespołach. Stale współpracuję z zawodowymi, doświadczonymi tłumaczami ustnymi z różnych miejsc w Europie, których usługi mogę osobiście polecić.

Tłumaczenie szeptane (tzw. szeptanka): Tłumacz stoi lub siedzi obok jednego lub dwóch uczestników spotkania (ew. niewielkiej grupy osób) i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedzi mówców na dany język docelowy. Tłumaczenie szeptane najczęściej stosuje się, gdy tylko niewielka liczba uczestników spotkania musi skorzystać z usług tłumacza.

Tłumaczenie liaison (
zdanie po zdaniu): Jest to ustne tłumaczenie wypowiedzi dla jednej lub dwóch osób lub dla małej grupy osób (np. podczas negocjacji). Odbywa się podobnie jak tłumaczenie konsekutywne, z tym że przerwy na tłumaczenie są znacznie częstsze, zazwyczaj po jednym lub kilku zdaniach.
TŁUMACZENIA PISEMNE


Oferuję tłumaczenia pisemne dla osób prywatnych, a także prywatnych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i organów rządowych. Zapewniam profesjonalne tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów takich jak umowy, specyfikacje produktów, instrukcje obsługi, strony internetowe, korespondencja biznesowa, publikacje korporacyjne, komunikaty prasowe, materiały promocyjne oraz szereg innych tekstów technicznych, prawnych i prawniczych, biznesowych, medycznych i farmaceutycznych.

Proponuję także tłumaczenia pisemne dokumentów urzędowych takich jak akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, decyzji i wyroków sądowych, dokumentów notarialnych, dyplomów i świadectw,  dokumentów ubezpieczeniowych, oświadczeń podatkowych itp.
INNE USŁUGI JĘZYKOWE


Korekta tekstów, podkładanie głosu, transkrypcja tekstów, ocena znajomości języka, nauka języków obcych (w tym także kursy języka polskiego dla obcokrajowców) - zapraszam do współpracy!Jeśli chcą Państwo otrzymać wycenę zlecenia lub uzyskać więcej informacji na temat mojej oferty,
jestem do dyspozycji pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi.


Ola Jasinska
00353 872057755

Interpreter and Translator: Polish, English, German, Spanish
Tłumacz ustny i pisemny: język polski, angielski, niemiecki, hiszpański

Dolmetscher und Übersetzer: Polnisch, Englisch, Deutsch, Spanisch
Intérprete y traductora: polaco, inglés, alemįn, espańol

 
 

 
 
  Site Map